Penolong Amil Lembaga Zakat Selangor

Kira Zakat Anda

Zakat Pendapatan

Kira Zakat Pendapatan

BAHAGIAN A : KOMPENEN PENDAPATAN

B1 : Had Keperluan Isi Rumah

RM 14,580.00

B2:  Had Keperluan Tambahan (Jika Berkaitan)

BAHAGIAN C: TOLAKAN LAIN


Anda tidak wajib bayar zakat kerana tidak mencapai nisab RM 24007.00

Pilih Zakat

Penolong Amil

CONTOH RESIT BAYARAN ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

CONTOH RESIT

TAULIAH PERLANTIKAN KUTIPAN ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

tauliah zakat

Maahad Al-Tahzib Wa Al-Ta’alim

No.36A Jalan Bola Tampar 13/14 Seksyen 13, 40100 Shah Alam Selangor