Penolong Amil Lembaga Zakat Selangor

Kira Zakat Anda

Zakat Perniagaan

Kira Zakat Peniagaan

A : Aset Semasa/Harta Semasa Bil Butiran

B : Liabiliti / Tanggungan Semasa


Anda tidak wajib bayar zakat kerana tidak mencapai nisab RM 24007.00

Pilih Zakat

Penolong Amil

CONTOH RESIT BAYARAN ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

CONTOH RESIT

TAULIAH PERLANTIKAN KUTIPAN ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

tauliah zakat

Maahad Al-Tahzib Wa Al-Ta’alim

No.36A Jalan Bola Tampar 13/14 Seksyen 13, 40100 Shah Alam Selangor