Penolong Amil Lembaga Zakat Selangor

Calculator Zakat

Kira Zakat Anda

Zakat Simpanan

Kira Zakat Simpanan

A : Zakat Emas

B :  Wang Simpanan

C : Saham & Pelaburan

D : Tolak Pelarasan

E : Penentuan Nisab


Anda tidak wajib bayar zakat kerana tidak mencapai nisab RM 24007.00

Penolong Amil

CONTOH RESIT BAYARAN ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

CONTOH RESIT

TAULIAH PERLANTIKAN KUTIPAN ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

tauliah zakat

Maahad Al-Tahzib Wa Al-Ta’alim

No.36A Jalan Bola Tampar 13/14 Seksyen 13, 40100 Shah Alam Selangor